Informujemy, że nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies, tzw. ciasteczek. Jednocześnie Lula nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach.  Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.

Darmowa dostawa kurierem

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje oraz zasady odnośnie przetwarzania danych osobowych w Sklepie Lula Pink.

Sklep prowadzony jest przez Internet.

I. Administrator danych osobowych

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Agata Grześkowiak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Agata Grześkowiak Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe PTACY” przy ul. Dożynkowej 54 w Gortatowie, 62-020 Swarzędz, NIP: 7772715961, Regon: 302253753.

2. Możesz się z nami skontaktować:

 •  listownie na adres: ul. Dożynkowej 54 w Gortatowie, 62-020 Swarzędz
 •  przez e-mail: kontakt@lulapink.pl
 •  telefonicznie: +48 695 276 756

II. Cel przetwarzania danych osobowych

1. Sklep Lula Pink zbiera następujące dane osobowe swoich Klientów:

 • nazwisko i imię,
 • adres zameldowania na pobyt stały,
 • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu.

2. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • realizacji zamówienia - podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest ich niezbędność celem wykonania umowy zawartej pomiędzy Sklepie Lula Pink a Klientem ;
 • celach marketingu bezpośredniego - po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez Klienta;
 • w celach analitycznych i statystycznych.

3. Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą e-mailową lub telefoniczną oznacza to, że Twój adres e-mail lub numer telefonu będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych o produktach oferowanych przez Sklep Lula Pink .

4. Podanie przez Ciebie wyżej wskazanych danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji Twoich zamówień oraz obsługi Konta Klienta.

5. Sklep Lula Pink nie gromadzi danych osobowych dzieci i osób małoletnich.

6. Będziemy przechowywać dane osobowe do momentu wysłania Twojej prośby o skasowanie Konta Klienta w Sklepie Lula Pink bądź tak długo jak jest to niezbędne do realizacji i rozliczenia zamówienia w Sklepie Lula Pink , a także do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Lula Pink z tytułu zrealizowanych zamówień.

III. Twoje prawa

1. Dlatego, że posługujemy się Twoimi danymi osobowymi masz prawo:

 • wycofania zgody jeśli ją wyraziłeś;
 • dostępu do danych osobowych;
 • żądania sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację - w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
 • do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanzym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.

2. Możesz przesłać swoje dane osobowe innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub na podstawie zgody.

3. Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami pod adresem: kontakt@lulapink.pl

4. Pamiętaj, że masz prawo wycofania zgody. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Twoimi danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

5. Pamiętaj też, że masz prawo wniesienia skargi. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IV. Bezpieczeństwo

1. Sklep Lula Pink robi wszystko aby zagwarantować bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, które są przetwarzane w związku z korzystaniem ze Sklepu Lula Pink poprzez stosowanie zabezpieczeń ich poufności i wykorzystywanie zgodnie z przedstawionymi w Polityce prywatności zasadami.

2. Sklep dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności Klientów i ochrony ich danych osobowych podczas korzystania ze Sklepu Lula Pink oraz dokonywania zakupów w ramach Sklepu Lula Pink .

3. Sklep dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

V. Przekazywanie danych osobowych

1. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom poza podmiotami przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Sklepu Lula Pink w celu wykonania zamówienia, dostarczenia produktu, pobrania opłaty, analizy danych oraz obsługi marketingowej lub obsługi klienta, m.in. dostawcom usług IT, marketingowych, analitycznych, kurierom, pośrednikom płatności przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Sklepem Lula Pink i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami i nie mogą wykorzystywać Twoich danych osobowych w innych celach niż związane z wykonaniem zamówienia.

2. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich.

VI. Pliki cookies

Sklep Lula Pink nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze Sklepu Lula Pink.

VII. Uaktualnienie Polityki Prywatności.

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki prywatności z uwagi m. in. na rozwój Sklepu Lula Pink bądź polepszenie ochrony danych osobowych naszych Klientów. Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.  .

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: