Informujemy, że nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies, tzw. ciasteczek. Jednocześnie Lula nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach.  Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.

Darmowa dostawa kurierem

§ 1. Definicje.

1. Lula Pink - Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe PTACY przy ul. Dożynkowej 54 w Gortatowie, 62-020 Swarzędz, NIP: 7772715961, Regon: 302253753, z magazynem na ul. Rzemieślniczej 6, 62-020 Swarzędz 2. Sklep Lula Pink – sklep internetowy prowadzony przez PHU Ptacy, znajdujący się pod adresem internetowym lulapink.pl, za pośrednictwem którego Lula Pink (PHU Ptacy) sprzedaje starannie wyselekcjonowane produkty, związanych z intymnością, seksualnością i erotyką. Znajdziesz u nas gadżety sygnowane przez prestiżowe i uznane na rynku marki, oferujące akcesoria erotyczne wysokiej jakości, wyprodukowane z materiałów wielokrotnie przebadanych i bezpiecznych dla ciała, zgodnych z europejskimi normami. W bogatej ofercie naszego butiku erotycznego znajdziesz nie tylko zabawki i kosmetyki, ale też wyjątkowe gadżety przygotowane przez zaprzyjaźnionych z Lulą Pink artystów, takie jak plakaty, pocztówki, torby, koszulki, itd. (dalej: „Sklepem Lula Pink”). 3. Klient – osoba nabywająca Produkty w Sklepie Lula Pink za pośrednictwem Konta bądź bez rejestracji Konta. 4. Konto - konto Klienta, tworzone podczas rejestracji w Sklepie, przeznaczone do użytku dla jednej osoby.

§ 2. Postanowienia ogólne.

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania ze Sklepu Lula Pink, składania zamówień na Produkty, dostawy Produktów, uiszczania ceny za zamówione Produkty, a także uprawnienia Kupującego wynikające z zawarcia umowy, a w szczególności zasady odstąpienia od zawartej umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

§ 3. Produkty.

1. W ramach Sklepu Lula Pink oferuje do sprzedaży Produkty związane z seksualnością dorosłych, rozrywką i sztuką erotyczną, takie jak wibratory, dilda, masażery, masturbatory, akcesoria analne, kosmetyki intymne, odzież, akcesoria, dodatki etc.

                                                               § 4. Warunki techniczne korzystania ze Sklepu Lula Pink.

1. Warunkiem prawidłowego korzystania ze Sklepu Lula Pink, jest posiadanie przez Klienta systemu teleinformatycznego spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne: dostęp do sieci WWW, przeglądarka internetowa obsługująca technologię Java Script, minimum 256 MB pamięci RAM. 

2. Lula Pink nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi zamawianie Produktów.

3. Warunkiem korzystania ze Sklepu Lula Pink jest umożliwienie instalacji plików cookies.

4. Szczegółowe informacje o plikach cookies wykorzystywanych w Sklepie Lula Pink, dostępne są w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies Lula Pink, dostępnej pod adresem: https://lulapink.pl/content/7-polityka-prywatnosci

§ 5. Konto.

1. W celu ułatwienia zamawiania Produktów w Sklepie Lula Pink Klient może założyć Konto.

2. Utworzenie Konta jest możliwe po dokonaniu rejestracji, tj. prawidłowym wypełnieniu formularza w Sklepie Lula Pink oraz zaakceptowaniu postanowień Regulaminu.

3. Dane wymagane przy rejestracji to: a) nazwa Klienta, b) adres e-mail.

4. Konto Klienta zostaje utworzone na czas nieoznaczony. Klient może w dowolnym momencie usunąć swoje Konto w Sklepie Lula Pink bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia dodatkowych opłat.

5. Usunięcie Konta może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia w tym zakresie za pomocą formularza kontaktowego po zalogowaniu na Konto lub za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@lulapink.pl. Usunięcie Konta ma charakter nieodwracalny i towarzyszy mu usunięcie pełnej zawartości Konta. Po usunięciu Konta Klient traci całkowity dostęp nie tylko do samego Konta, lecz także do historii swoich zamówień. 

6. Klient może skorzystać ze wzoru formularza rezygnacji z Konta wskazanego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.

7. Lula Pink może w każdym czasie usunąć Konto Klienta, jeżeli korzysta on ze Sklepu Lula Pink w sposób niezgodny z Regulaminem.

§ 6. Zawarcie umowy (zamawianie Produktów). Dostawa Produktów.

1. Zamówienia mogą składać jedynie osoby fizyczne niedokonujące zakupu na cele działalności gospodarczej, które ukończyły 18 lat i nie są pod opieką prawną opiekuna.

2. Klient po dokonaniu wyboru Produktów w celu ich zamówienia musi wypełnić formularz, w którym podaje: swoje dane osobowe, sposób i adres dostawy oraz dokonuje wyboru metody płatności. Następnie dokonuje zamówienia Produktów przez kliknięcie przycisku „Zamawiam”.

3. Jeśli Klient wybrał metodę płatności elektronicznej zostanie on przekierowany na stronę banku lub innych firm pośredniczących w obsłudze płatności elektronicznych w celu dokonania płatności za zamawiane Produkty.

4. Zawarcie umowy następuje z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Lula Pink na adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu.

5. Po dokonaniu zamówienia i dokonaniu płatności elektronicznej Klient otrzyma, na podany adres e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy wraz z instrukcją dotyczącą dalszych czynności oraz warunkami zawartej umowy.

6. Zamówienia realizowane są na terenie Polski i Europy.

7. Przy wypełnianiu formularza pojawi się szacowany czas dostawy Produktów.

8. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 7. Cennik i sposoby płatności.

1. Aktualna oferta wraz z cenami zamieszczona jest w opisie Produktów w Sklepie Lula Pink. Ceny zawierają wszystkie koszty dostawy Produktów oraz podatek VAT.

2. Lula Pink ponosi koszty dostawy w przypadku dokonania przez klienta przedpłaty za towar oraz wybrania kuriera jako dostawcy paczki.

3. Sklep Lula Pink oferuje następujące rodzaje płatności: za pobraniem, przelew tradycyjny (nr konta: 35 1090 1450 0000 0001 3412 8897), szybki przelew internetowy (Przelewy24.pl), karta kredytowa. Płatność elektroniczna to wygodny sposób na dokonanie opłaty. Wybierając tę formę płatności, bezpośrednio ze sklepu przechodzimy do strony internetowej, na której wybieramy swój bank i wykonujemy przelew elektroniczny.

4. Zamówienie jest realizowane po otrzymaniu płatności, z wyjątkiem wybrania metody płatności „za pobraniem”.

5. W ramach obsługi płatności Sklep Lula Pink korzysta z usług firm pośredniczących, które mogą określać warunki realizacji płatności. Sklep Lula Pink nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z realizacją płatności po stronie osób trzecich, np. banków, firm pośredniczących.

6. Klient chcący otrzymać fakturę, zobowiązany jest do wprowadzenia danych firmy w formularzu zamówienia.

7. Faktury przesyłane są w formie tradycyjnej bądź elektronicznej.

8. W celu otrzymania faktury elektronicznej Klient musi w formularzu zamówienia wyrazić na to zgodę.

§ 8. Kupony Rabatowe.

Sklep Lula Pink zastrzega prawo do przydzielania kuponów rabatowych w ramach działalności promocyjnych. Skorzystanie z kuponu rabatowego możliwe jest podczas składania zamówienia przez wpisanie kodu umieszczonego na kuponie rabatowym. Kupony rabatowe mogą być wykorzystywane do dnia oznaczonego na kuponie.

§ 9. Odstąpienie od umowy.

1. Klient może odstąpić od umowy dostawy Produktu bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia dodatkowych opłat, w terminie 14 dni od dostawy Produktu Klientowi, z wyjątkiem przypadku opisanego poniżej.

2. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności (w tym koszty dostawy). Zwrot nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Lula Pink zostanie poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia. Zwrot płatności dokonywany jest przelewem.

4. Klient ma obowiązek odesłać lub przekazać Produkt do Sklep Lula Pink niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformował Sklep Lula Pink o odstąpieniu od umowy.

5. Termin uważa się za dochowany, jeśli Produkt zostanie wysłany przed upływem czternastu dni.

6. Koszty przesyłki zwrotnej Produktu ponosi Klient.

7. Klient odpowiada za obniżenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Odstąpienie od umowy może nastąpić za pomocą formularza elektronicznego udostępnianego w Sklepie Lula Pink.

9. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy wskazanego poniżej, i przesłać do na adres mailowy kontakt@lulapink.pl bądź listowanie na adres Rzemieślnicza 6, 62-020 Swarzędz PL (FORMULARZ NIE JEST OBOWIĄZKOWY).

10. Formularz:

• Odstąpienie od zawarcia umowy (Formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.) Adresat: …………………………………………… Ja,…………. (imię i nazwisko) posługujący się przy składaniu zamówienia następującym loginem w Sklepie Lula Pink ……………. (jeśli Klient posiada Konto) informuję o moim odstąpieniu od umowy zawartej na skutek złożenia zamówienia o numerze ...................., dotyczącej ...................... Data zawarcia umowy: ................... Imię i nazwisko Klienta.................. Adres Klienta................. Podpis Klienta (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ............................. Data ..........................

BRAK MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY Klient traci prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

• zamawiany Produkt jest rzeczą ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

• zamawiany Produkt jest rzeczą dostarczaną w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Informacja o braku oraz powodzie przysługiwania prawa do odstąpienia od umowy jest każdorazowo podawana przy opisie Produktu oraz w trakcie składania zamówienia przez Klienta.

§ 10. Zasady korzystania ze Sklepu Lula Pink.

1. Klientowi mogą być wyświetlane komunikaty techniczne i marketingowe.

2. Klienci zobowiązani są do podawania prawdziwych informacji w toku rejestracji i w trakcie korzystania ze Sklepu Lula Pink, a także do dokonywania ich aktualizacji.

3. Sklep Lula Pink zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w funkcjonowaniu i dostępie do Sklepu Lula Pink na czas nieokreślony, spowodowanych koniecznością modernizacji, naprawy i konserwacji serwisu.

4. Sklep Lula Pink może zmieniać rodzaj oraz ilość oferowanych w Sklepie Lula Pink Produktów, zawiesić, wycofać lub ograniczyć dostępność całości lub części oferowanych Produktów.

§ 11. Odpowiedzialność Sklep Lula Pink. Reklamacje.

1. Lula Pink zobowiązuje się do dostarczenia Produktów wolnych od wad.

2. W przypadku wszelkich wad produktów zamówionych za pośrednictwem Sklepu Lula Pink, Lula Pink ponosi ustawową odpowiedzialność przed Klientem z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).

3. Klient może składać reklamacje z tytułu wad Produktów.

4. Reklamacje składane są za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez przesłanie na adres e-mail: kontakt@lulapink.pl

5. Sklep Lula Pink zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji są w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji i poinformowania o tym Klienta na jego adres poczty elektronicznej.

6. Sklep Lula Pink nie odpowiada za spodziewany przez Klienta efekt z korzystania z Produktów.

7. Sklep Lula Pink informuje, że Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

§ 12. Dane osobowe

Zapoznaj się z Polityką Prywatności: https://lulapink.pl/content/7-polityka-prywatnosci

§ 13. Postanowienia końcowe

1. Sklep Lula Pink zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

2. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Klientów, którzy posiadają Konto, w terminie 30 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu poprzez wysyłanie do Klienta wiadomości e-mail. Klient, który nie będzie chciał korzystać ze Sklepu Lula Pink po wejściu zmienionego Regulaminu, może złożyć oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@lulapink.pl

3. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

4. © 2022 Lula Pink Sex Boutique & Blog. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie tekstów bez zezwolenia autorek jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: