Informujemy, że nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies, tzw. ciasteczek. Jednocześnie Lula nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach.  Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.

FemmeFunn Time: Recenzja Booster Bullet z niespodzianką od Proseksualnej | Udanego Dnia Chłopaka!

1. Klient może odstąpić od umowy dostawy Produktu bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia dodatkowych opłat, w terminie 14 dni od dostawy Produktu Klientowi, z wyjątkiem przypadku opisanego poniżej.

2. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności (w tym koszty dostawy). Zwrot nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Lula Pink zostanie poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia. Zwrot płatności dokonywany jest przelewem.

4. Klient ma obowiązek odesłać lub przekazać Produkt do Sklep Lula Pink niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformował Sklep Lula Pink o odstąpieniu od umowy.

5. Termin uważa się za dochowany, jeśli Produkt zostanie wysłany przed upływem czternastu dni.

6. Koszty przesyłki zwrotnej Produktu ponosi Klient.

7. Klient odpowiada za obniżenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Odstąpienie od umowy może nastąpić za pomocą formularza elektronicznego udostępnianego w Sklepie Lula Pink.

9. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy wskazanego poniżej, i przesłać do na adres mailowy kontakt@lulapink.pl. bądź listowanie na adres Rzemieślnicza 6, 62-020 Swarzędz PL (FORMULARZ NIE JEST OBOWIĄZKOWY).

10. Formularz:

• Odstąpienie od zawarcia umowy (Formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.)

Adresat: …………………………………………… Ja,…………. (imię i nazwisko) posługujący się przy składaniu zamówienia następującym loginem w Sklepie Lula Pink ……………. (jeśli Klient posiada Konto) informuję o moim odstąpieniu od umowy zawartej na skutek złożenia zamówienia o numerze ...................., dotyczącej ...................... Data zawarcia umowy: ................... Imię i nazwisko Klienta.................. Adres Klienta.................

Podpis Klienta (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ............................. Data ..........................

BRAK MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient traci prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

zamawiany Produkt jest rzeczą ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

• zamawiany Produkt jest rzeczą dostarczaną w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Informacja o braku oraz powodzie przysługiwania prawa do odstąpienia od umowy jest każdorazowo podawana przy opisie Produktu oraz w trakcie składania zamówienia przez Klienta.

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: